Press ESC to close

تاثیر مثبت خواب‌های بد در رویارویی با ترس در زندگی واقعی

زهرا 0

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد حتی زمانی‌که خواب‌های ما ترسناک یا پریشان‌کننده باشند، می‌توانند مغز را چنان تنظیم کنند که در روز آینده بهتر با ترس مقابله کند.

Continue reading