Press ESC to close

۷۰۰ دلار جریمه برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی

زهرا 0

پلیس ایالت کویینزلند استرالیا افرادی که هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده کنند، ۴۰۰ تا ۱،۰۰۰ دلار استرالیا (معادل ۲۷۰ تا ۷۰۰ دلار امریکا) جریمه می‌کند.

Continue reading